Cesarstwo Poznania
#1
W tym temacie rozbuduję swoje zgłoszenie do pseudokonkursu; warunki do spełnienia były jak w podlinkowanym poście. Data startu to początek 1958 roku. Część historyczną zacząłem pisać ale nie skończyłem (mam ją w głowie), więc trzeba jej się spodziewać w oddzielnym poście Big Grin

Szkicowa mapka jak ten twór wygląda: https://imgur.com/a/mSqPYcv

Ten scenariusz(e) nie są do końca pisane w zamyśle z myślą o grze, ale kto wie, może się do czegoś przydadzą.

Cytat:Cesarstwo Poznania, zwane Poznanią (czyt. Poznańja)

System polityczny
Cesarz jest dziedziczny i powołuje premiera (system brytyjski). Istnieje Sejm i Izba Panów, gdzie zasiadają̣ pełnomocnicy władców krajów związkowych. Ustrój reguluje Akt Unii Konstytucyjnej z 1848 roku, uchwalony przez zjednoczone sejmy Królestwa Czech i Związku Wiślanego.

W Izbie Panów królestwa mają po trzy głosy (z wyjątkiem króla Czech, który ma prawo do pięciu), wielkie księstwa po dwa, księstwa i marchie po jednym. Cesarz jest jednocześnie królem Szwelandii, Prus, Galicji i Małopolski, a także wielkim księciem poznańskim i litewskim oraz margrabią newskim. Daje mu to 17 własnych nominatów w Izbie Panów.

Układ stronnictw jest dwupartyjny (podobnie jak w krajach anglosaskich, co wynika z podobnego systemu wyborczo-politycznego):

Stronnictwo Dobrobytu: partia względnego centralizmu i interwencji państwa w gospodarkę, a także praw socjalnych. Powstała po złagodzeniu kursu Stronnictwa Sanacji i jego ponownym połączeniu ze Stronnictwem Socjalno-Demokratycznym (w 1948). Składa się z dwóch niezbyt zorganizowanych dzisiaj frakcji: sanatorów (którzy sami nazywają się propaństwowcami) oraz socjaldemokratów. Do sanatorów przyklejona jest mniejsza frakcja paternalistycznego konserwatyzmu, a do socjaldemokratów szereg bardziej radykalnych społecznie grupek.

Stronnictwo Ojczyzn: partia rozszerzania autonomii krajów związkowych i partykularystycznej polityki narodowościowej. W gospodarce ma skłonności liberalne, choć z wyborczych względów nie dotyczy to protekcjonizmu wobec rolnictwa. Historycznie składa się z pozostałości Stronnictwa Wolnościowego i dawnej rozsypanki partii narodowych, które połączyły się z liberałami przeciwko sanacji w 1939 roku. Istotna linia podziału w Stronnictwie Ojczyzn przebiega między tak zwanym nacjonalizmem zachowawczym a ostrym. Ten drugi domaga się "kasacji", czyli scalenia mozaiki księstewek w narodowe kraje Niemiec Połabskich, Polski i Rusi Zachodniej, albo (Zachodniej) Białorusi i Ukrainy, potencjalnie też Litwy, Szwecji i/lub Czechosłowacji: ogólnie nie ma żadnej zgody, jak te granice miałyby przebiegać.

Kraje związkowe Cesarstwa Poznania
Kolejność honorowa. Podano datę włączenia do Cesarstwa albo wcześniejszego Związku Wiślanego, albo wydzielenia z istniejącego kraju. Notabene Gdańsk, miasto Szczecin i wysepki przedniopomorskie z Rugią na czele pozostają poza Poznanią i tworzą tzw. Brytyjski Protektorat Bałtycki.

Królestwo Czech, 1848
Królestwo Saksonii, 1806
Królestwo Szwelandii, 1922 [środkowa Szwecja]
Królestwo Prus, 1853 [Prusy Wschodnie]
Królestwo Galicji i Lodomerii, 1848
Królestwo Małopolski, 1903 [wydzielone z Galicji]
Królestwo Beninu, 1942 [wcz. od 1890 protektorat]
Wielkie Księstwo Litewskie, 1853
Wielkie Księstwo Poznańskie, 1806
Wielkie Księstwo Inflanckie, 1922
Wielkie Księstwo Słowacji, 1922
Wielkie Księstwo Getalandii, 1922 [południowa Szwecja bez duńskiej Skanii]
Księstwo Wrocławskie, 1806
Księstwo Warszawskie, 1806
Księstwo Siedmiogrodu, 1922
Księstwo Bydgoskie, 1806
Księstwo Szczecińskie, 1815
Księstwo Legnicko-Brzeskie, 1806
Księstwo Kurlandii i Semigalii, 1922
Księstwo Estonii, 1922
Księstwo Mołdawii, 1922
Księstwo Opolskie, 1806
Księstwo Słupskie, 1815
Księstwo Brzesko-Litewskie, 1853
Księstwo Nowogródzko-Słuckie, 1853
Księstwo Warmińskie, 1806
Księstwo Żmudzkie, 1853
Księstwo Pskowskie, 1922
Księstwo Cieszyńskie, 1848
Księstwo Bornu, 1945 [wcz. od 1892 protektorat]
Marchia Środkowa, 1806 [te i cztery kolejne to kawałki historycznej Brandenburgii]
Marchia Stara, 1806
Marchia Nowa, 1806
Marchia Wkrzańska, 1806
Marchia Lubelska, 1809
Marchia Wołyńska, 1853
Marchia Newska, 1922 [okolice Petersburga]
Marchia Gotlandii, 1922
Marchia Wysp Alandzkich, 1922
Marchia Sokoto, 1893 [1901-1947 zmuszana cedować swój głos w Izbie Panów na Galicję]
Cytat:Wybrane inne kraje
Wielka Brytania - silniejsza niż historycznie w tej linii czasu, pod rządami Partii Imperialnej stworzonej przez Churchilla wciąż próbuje utrzymać światowe imperium.

Federacja Francuska - po Wiośnie Ludów poszła drogą politycznej decentralizacji i gospodarczego socjalizmu. W porównaniu z prawdziwą historią Francja mniej poszła w kolonializm, a bardziej w umocnienie metropolii.

Związek Niemiecki - demokratyczna federacja istniejąca od Wiosny Ludów. Po okresie nacjonalistycznego wzmożenia w XIX wieku błyskawiczna klęska i kapitulacja na początku Wielkiej Wojny spowodowała traumę, wzrost wewnętrznych konfliktów i partykularyzmów. Przez długi czas Francja, Wielka Brytania i Poznania sprawowały faktyczną hegemonię, pomagając też tłumić wystąpienia komunistyczne i faszystowskie. Ostatnio Niemcy są znów na drodze wzmocnienia i reintegracji
pod wodzą partii chrześcijańsko-demokratycznej.

Rosja Sowiecka - dyktatura komunistyczna Ławrientija Berii, konkuruje z Poznanią i Turcją o wpływy na niepodległej Białorusi, Ukrainie, Finlandii i Węgrzech.

Imperium Osmańskie - autorytarne mocarstwo balansujące naciski na modernizację, islamską tradycję oraz własne dziedzictwo dynastii Osmanów.

Królestwo Danii - obejmujące również Skanię i Holsztyn, pod naporem wewnętrznych problemów osunęło się w nazistowską "nordycką" dyktaturę od lat trzydziestych.

Stany Zjednoczone - nie wydobyły się nigdy z ogólnej polityki izolacjonizmu, nie wprowadziły też polityki New Deal. Wielki Kryzys w USA trwał sobie całe lata 40., w tym czasie sprzedano Japonii Filipiny i część posiadłości na Pacyfiku. Rządy są dość jawnie zdominowane przez wielki kapitał, ale z zachowanymi względnie szerokimi wolnościami obywatelskimi, przynajmniej w teorii; obecnie jednak narastają niepokoje związane z żądaniami dyskryminowanej na Południu czarnej ludności.

Cesarstwo Japonii - na początku XX wieku podcięte przez klęskę w wojnie z Rosją, podniosło się po jej klęsce w Wielkiej Wojnie. W latach 30. i 40. zbudowało militarystyczne imperium w Azji - zachowuje do dziś Tajwan, Koreę i nawet fragmenty Mandżurii. W ostatnich latach "temperatura" reżimu trochę zelżewa i zbliża się on coraz bardziej z Wielką Brytanią.

Chiny - komunistyczne.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości