1. tura (3-16 III 1919)
#1
[Obrazek: W4EWv0h.png]
Cytat:Polskie zagrożenie narasta

Różne środowiska polsko-przestępcze nie ustają w swoich staraniach podkopywania ładu społecznego. Podczas kiedy Policja podaje wciąż nowe informacje o różnych szmuglerach i defetystach organizujących nielegalne zgromadzenia i drukujących po kątach fałszywe informacje, po drugiej stronie granicy, w samozwańczej Republice Polskiej organizowane są festyny gloryfikujące przestępców i zbiórki pieniędzy. Przewodniczący Regencji Wschodniopruskiej feldmarszałek von HINDENBURG wydał dekret zakazujący zagranicznego finansowania organizacji. Powołano też specjalną komisję do prześwietlenia niejako promieniami X różnych pseudogimnastycznych i "oświatowych" polskich stowarzyszeń. Generał von Mackensen powiedział prasie, że Regencja zrobi wszystko, żeby mieszanie się ententy nie przeszkodziło Regencji w zachowaniu spokoju na ulicach.

Z podobnymi problemami zmaga się Republika Śląska. Nikt nie wie, czy Polacy nie zdobędą się na podobną napaść i bandyckie naruszenie granic, jakie miało miejsce w prowincji poznańskiej. Tymczasem jednak działają inne czynniki, nie bez powiązań z czerwonymi, zajmujące się podburzaniem rolników i górników. Kilka śląskich kopalni węgla nie pracuje z powodu strajków. Landtag we Wrocławiu debatuje nad uchwaleniem odpowiedniego ustawodawstwa stanu wyjątkowego, pozwalającego Policji natychmiast rozwiązać stowarzyszenia podejrzewane o skłonność do brutalnych metod. Debacie przyglądali się posłowie cesarza Karola Habsburga. Z tego co wiadomo, podziemna Polska Organizacja Wojskowa związana z mienszewickim brygadierem Piłsudskim, gromadzi na Śląsku arsenały broni. Cóż, oto świat, jaki przyniosło nam zwycięstwo Anglii i Francji!

[Obrazek: page1-320px-Upper_Silesia_Plebiscite_poster_01.djvu.jpg]
Ulotka podburzająca ludność Śląska.
Inne różne wieści z prasy
  • Podwodna sprawa. Edmund Warczewski, ekscentryczny industrialista warszawski związany z ZLN i członek kierownictwa Towarzystwa Przemysłowców b. Królestwa Polskiego, twierdzi, że nawiązał kontakt z oficerem dawnej Kaiserliche Marine polskiego pochodzenia, ukrywającym się pod pseudonimem "Kapitan Nemo" -- rodem z powieści Juliusza Verne'a. Kapitan Nemo chce przekazać Polsce małą flotę 11 okrętów używanych w niemieckiej wojnie podwodnej, gotowy jest zaatakować Prusaków. Obecnie jest jednak uwięziony na kurlandzkim wybrzeżu i potrzebuje pieniędzy na paliwo. Prasa ma wielkie używanie, pojawiają się pytania, dlaczego nie skupiamy się na Kresach Wschodnich, które usiłują zagarnąć Ukraińcy. Tygodnik "Mucha" drukuje ogłoszenie od nigeryjskiego księcia, który gotów jest wynająć Polsce cztery brygady swojego wojska.
  • Bolszewicka agentura. Bolszewicy, choć otoczeni w kilku izolowanych enklawach Rosji, nie zamierzają się poddawać. Z informacji przenikających z Kijowa wynika, że bolszewickie przywództwo przymierza się do powołania nowej Międzynarodówki jako międzynarodowej organizacji kierującej robotą zwolenników radykalnej rewolucji komunistycznej. Kryptobolszewików nie brakuje w Rosji, Niemczech i, zdaje się, zwłaszcza na Węgrzech. Czy środowiska skupione wokół Wilhelminy Harding nie są bolszewicką organizacją w Polsce? Ostatnio pojawiły się pogłoski, że chciała ona za pomocą amerykańskich kontaktów doprowadzić do wygodnego dla bolszewików zawieszenia broni w Rosji. Jeden z działaczy Unionistycznego Stronnictwa Chłopskiego, instruktor narciarstwa Wiktor Stąpała (najpewniej nie jego prawdziwe nazwisko), ujawnił się niespodziewanie w Rewlu (Estonia) twierdząc, że ma dla lokalnego wywiadu informacji o jego pracy dla bolszewickiej Czeki. Na razie nie wiadomo niczego więcej.

Opinie społeczne postaci

Mikołaj Barszczański: bardzo znany [7]
Wilhelmina Harding: bardzo znana [7]
Odpowiedz
#2
Kuję żelazo póki gorące. Barszczański zakłada w Kielcach Akcję Pomocy Polakom na Pomorzu (APPP). O ile nie muszę ich w tym celu oczarowywać, chciałbym zaprosić do organizacji co najmniej po jednej prominentnej osobie z Warszawy, Krakowa i Kielc. Jeśli jednak muszę oczarowywać to na razie APPP będzie miało po prostu zasięg lokalny.

Aby obejść niemieckie restrykcje trzeba znaleźć kanały nielegalnego przerzutu pieniędzy. Machek przedstawia swojemu zwierzchnikowi, gen. Hallerowi, następujący plan:


Cytat:
Operacja "Hanza"

Cel: stworzenie kanałów przerzutu pieniędzy do polskich organizacji patriotycznych na Pomorzu.

Działania:
1. Stworzenie fałszywej persony austriackiego przedsiębiorcy, Alfreda Sehndorfa.
2. Założenie fikcyjnej "Kompanji Zaopatrzenia A. Sehndorf" będącej w istocie przykrywką dla polskiego wywiadu.
3. Zwerbowanie do współpracy w tzw. Regencji Wschodniopruskiej kilku patriotycznie nastawionych przedsiębiorców polskich lub też sympatyzujących ze sprawą polską przedsiębiorców niemieckich.
4. Stworzenie stałego schematu przerzutu pieniędzy opartego o faktury za fikcyjny eksport towarów do Polski, wystawiane przez współpracujących przedsiębiorców na "Kompanję Zaopatrzenia A. Sehndorf"; otrzymane w ten sposób środki przedsiębiorcy będą wpłacać na rzecz polskich organizacji jako prywatni darczyńcy.

Uwagi:
W punkcie 4 przewidujemy zachowanie części pieniędzy przez pośredniczących przedsiębiorców, jako wynagrodzenie za współpracę i nagrodę za niebezpieczeństwo. Kwoty należy ustalić indywidualnie.

Jeżeli plan uzyskuje akceptację, Machek przystępuje do natychmiastowego wykonania.
Odpowiedz
#3
Co APPP, od oczarowania lub nie zależy twój stopień kontroli nad całą organizacją. Zapewne znajdziesz ludzi chętnych do prowadzenia takich działań, po prostu mogą mieć swoje zdanie Tongue

Haller jest skłonny poważnie rozważyć... ale insajderzy zwracają uwagę, że Prusacy nie są głupi i jest bardzo prawdopodobne, że ich wywiad nawtyka kretów do takiej organizacji, żeby później zrobić z tego np. publiczny skandal czy jakieś represje. Dlatego jest zdania, że trzeba albo mieć własny dobry plan na wypadek chrupnięcia wszystkiego, albo skonsultować to z rządem i naczelnikiem w kontekście szerszej polityki.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości