[OFF-GAME] Ministerstwo Spraw Wojskowych
#1
Potem urządzę lepiej tego pierwszego posta...

Ogółem rzecz biorąc, Armia i kompetencje Ministerstwa.
Co może powiedzieć ludzkość dziś, ta ludzkość, która chce dowieść postępu kultury, a XX wiek postawić znacznie wyżej od wieków przeszłych. Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i – śmieszna rzecz – dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki. (...) Zabrnęliśmy, kochani moi, straszliwie. (...) Chciałem powiedzieć: zezwierzęcenie… Lecz nie! Jesteśmy od zwierząt o całe piekło gorsi! - Rotmistrz Witold Pilecki
Odpowiedz
#2
Jakbyś potrzebował to masz tutaj listę dowódców oraz inne duperele, nie wiem na ile aktualne. Część może być z okresu już gdy trwała na dobre wojna w Ante6 ale większość powinna się zgadzać. Szmer, Ogar najlepiej to sprawdźcie.

(12.08.2011, 21:04)Tjord napisał(a): GENERAŁOWIE ARMII:
gen. armii Tadeusz Rozwadowski (Korona)
gen. armii Otto von Below (Prusy)
gen. armii Nikołaj Romanow (Moskwa)

GENERAŁOWIE:
gen. Leonard Skierski (Korona)
gen. Stanisław Szeptycki (Korona)
gen. Józef Haller de Hallenburg (Korona)
gen. Józef Latorośl (Korona, NPC)
gen. Eryk Ludendorff (Prusy)
gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz (Litwa)
gen. Jan Galwidzki-Bijakowski (Litwa)
gen. Ławr Korniłow (Moskwa)
gen. Jewgienij Miller (Moskwa)
gen. Nikołaj Judenicz (Moskwa)
gen. Piotr Wrangel (Moskwa)

GENERAŁOWIE DYWIZJI:
gen. dyw. Stanisław Haller de Hallenburg (Korona)
gen. dyw. Aleksander Karnicki (Korona)
gen. dyw. Władysław Sikorski (Korona)
gen. dyw. Władysław Jung (Korona)
gen. dyw. Jan Romer (Korona)
gen. dyw. Daniel Konarzewski (Korona)
gen. dyw. Franciszek Latinik (Korona)
gen. dyw. Franciszek Zieliński (Korona)
gen. dyw. Władysław Bejnar (Korona)
gen. dyw. Jan Blaskowitz (Prusy)
gen. dyw. Jozef Dowbor-Muśnicki (Litwa)
gen. dyw. Michał Diterkis (Litwa)
gen. dyw. Pranas Latuski (Litwa)
gen. dyw. Paweł Skoropadski (Ukraina)
gen. dyw. Mikołaj Stadnicki (Ukraina, NPC)
gen. dyw. Aleksiej Ewert (Moskwa)
gen. dyw. Aleksander Kutepow (Moskwa)
gen. dyw. Antoni Denikin (Moskwa)
gen. dyw. Andriej Szkuro (Moskwa)
gen. dyw. Wasilij Gurko (Moskwa)
gen. dyw. Nikołaj Baratov (Moskwa)
gen. dyw. Jurij Daniłow (Moskwa)
gen. dyw. Nikołaj Rumiancew (Moskwa, PC)
gen. dyw. Arkadiusz Makowiecki (Kolonista, NPC)

GENERAŁOWIE BRYGADY:
gen. bryg. Stanisław Taczak (Korona)
gen. bryg. Jerzy Dobrodzicki (Korona)
gen. bryg. Konrad Grallert von Cebrow (Korona)
gen. bryg. Juliusz von Rommel (Korona)
gen. bryg. Jan Wroczyński (Korona)
gen. bryg. Robert Lamezan de Salins (Korona)
gen. bryg. Kazimierz Sawicki (Korona)
gen. bryg. Władysław Jędrzejewski (Korona)
gen. bryg. Władysław Belina-Prażmowski (Korona)
gen. bryg. Eugeniusz de Henning-Michaelis (Korona)
gen. bryg. Bolesław Roja (Korona)
gen. bryg. Jozef Rybak (Korona)
gen. bryg. Andrzej Galica (Korona)
gen. bryg. Edmund Kessler (Prusy)
gen. bryg. Walter Nehring (Prusy)
gen. bryg. Gunther von Kluge (Prusy)
gen. bryg. Dytryk von Sauckien (Prusy)
gen. bryg. Lucjan Żeligowski (Litwa)
gen. bryg. Władysław Kuszka (Litwa, NPC)
gen. bryg. Lew Boboszko (Ukraina)
gen. bryg. Semen Petlura (Ukraina)
gen, bryg. Piotr Krasnow (Ukraina)
gen. bryg. Jerzy Wierzbicki (Ukraina)
gen. bryg. Dymitr Szuwajew (Moskwa)
gen. bryg. Anatol Lieven (Moskwa)
gen. bryg. Włodzimierz Kislitsyn (Moskwa)
gen. bryg. Grigorij Siemionow (Moskwa)
gen. bryg. Roman Ungern von Sternberg (Moskwa)
gen. bryg. Wiktoryn Mołochanow (Moskwa)
gen. bryg. Aleksander Rodzjanko (Moskwa)
gen. bryg. Michał Skorodumow (Moskwa)


(ciekawsi) PUŁKOWNICY:
płk. Filip Kleffel (Korona)
płk. Fryderyk Wilheolm von Chappuis (Prusy)
płk. Werner Kempf (Prusy)
płk. Henryk Ziegler (Prusy)
płk. WIktor Pokrowski (Ukraina)
płk. Paweł Rybałko (Moskwa)
płk. Borys Szteifon (Moskwa)
płk. Mikołaj Natzwałow (Moskwa)
płk. Anatol Pepelwajew (Moskwa)


ADMIRAŁOWIE FLOTY:
adm. floty Kazimierz Porębski (Litwa)

ADMIRAŁOWIE:
adm. Wilhelm Michaelis (Prusy)
adm. Michał Bakhirew (Moskwa)
adm. Aleksander Kołczak (Moskwa)

WICEADMIRAŁOWIE:
wiceadm. Józef Unrug (Korona)
wiceadm. Herman Bauer (Prusy)
wiceadm. Aleksy Szastny (Moskwa)

KONTRADMIRAŁOWIE:
kontradm. Jerzy Świrski (Korona)
kontradm. Mikołaj Kolomeitsew (Moskwa)
kontradm. Michał Berens (Moskwa)
kontradm. Nikołaj Sablin (Moskwa)
GENERAŁOWIE LOTNICTWA:

GENERAŁOWIE:

GENERAŁOWIE AWIATORZY:
gen. awiat. Arkady Rozengoltz (Ukraina)

GENERAŁOWIE ESKADRY:
gen. esk. Wiktor Pniewski (Korona)
gen. esk. Walter Wever (Prusy)

Cytat:
Organizacja Floty Rzeczpospolitej

Flota Pacyfiku

Bazy: Aleksandrów, Nowy Zamość
adm. Aleksander Kołczak
Przeddrednoty:
ORTN Włodzimierz I Wielki
ORTN Stanisław I Leszczyński
Krążowniki:
ORTN Libawa
Krązowniki pancerne:
ORTN Mińsk
ORTN Kamieniec Podolski
ORTN Czerńhów
4 niszczyciele
15 torpedowców
4 okręty podwodne


Flota Czarnomorska

Bazy: Oczaków
adm. Michaił Bachirew
Przeddrednoty:
ORTN Mendog I
Krążowniki:
ORTN Toruń
Krązowniki pancerne:
ORTN Astrachań
ORTN Kłajpeda
3 niszczyciele
26 torpedowców
3 okręty podwodneFlota Bałtycka

adm. Wilhelm Michaelis

Eskadra Pruska
Bazy: Gdańsk, Królewiec
wiceadm. Aleksy Szastny
Drednoty:
ORTN Iwan III Srogi
ORTN Zygmunt III Waza
Krążowniki liniowe::
ORTN Moskwa
ORTN Kijów
Krążowniki:
ORTN Elbląg
ORTN Królewiec
ORTN Gdańsk
ORTN Kraków
6 niszczycieli
20 torpedowców
7 okrętów podwodnych


Eskadra Litewska
Bazy: Libau, Memel
wiceadm. Józef Unrug
Drednoty:
ORTN Jan II Kazimierz
ORTN Władysław IV Waza
Przeddrednoty:
ORTN Mieszko I
ORTN Władysław V Leszczyński
ORTN Jan III Sobieski
Krążowniki:
ORTN Malbork
ORTN Nowogród
Krązowniki pancerne:
ORTN Czernihów
ORTN Połock
ORTN Kursk
6 niszczycieli
20 torpedowców
5 okrętów podwodnych

(16.07.2011, 15:21)Vinci napisał(a):

[Obrazek: th_WP-1.png]

AKTUALNE JEDNOSTKI I ZWIĄZKI ORGANIZACYJNE LĄDOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RTN

Legenda:
Nazwa jednostki - dowódca - [Miejsce pochodzenia/garnizon/miesjce przebywania) - aktualne rozkazy


ARMIA "PRUSY"
gen. armii. Otto von Below

I Korpus - gen. Józef Haller de Hallenburg

IX Brygada Jazdy - gen. bryg. Dymitr Szuwajew - [Moskwa/Gdańsk/Gdańsk] - służba garnizonowa w Gdańsku
35. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Antoni Denikin - [Nowogród/Gdańsk/Gdańsk] - służba garnizonowa w Gdańsku
38. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Jan Blaskowitz - [Królewiec/Królewiec/Królewiec] - służba garnizonowa w Królewcu
XXV Brygada Jazdy - gen. bryg. Anatol Lieven - [Nowogród/Królewiec/Królewiec] - służba garnizonowa w Królewcu
17. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Robert Lamezan de Salins - [Mitawa/Mitawa/Mitawa] - służba garnizonowa w Mitawie


ARMIA "KORONA"
gen. armii. Tadeusz Rozwadowski

II Korpus - gen. Leonard Skierski -

1. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Aleksander Karnicki - [Warszawa/Warszawa/Warszawa] - służba garnizonowa w Warszawie
12. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Andrzej Galica - [Warszawa/Warszawa/Warszawa] - służba garnizonowa w Warszawie
2. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Daniel Konarzewski - [Warszawa/Warszawa/Łódź] - wspomaga operację "Karakol"
VI Brygada Jazdy - płk. Filip Kleffel - [Przemyśl/Radom/Warszawa] -służba garnizonowa w Warszawie
IV Brygada Jazdy - gen. bryg. Pranas Latuski - [Wilno/Radom/Łodź] - wspomaga operację "Karakol"
13. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Bolesław Roja - [Lublin/Lublin/Lublin] - służba garnizonowa w Lublinie


III Korpus - gen. Eryk Ludendorff - wykonuje operację "Twierdza"

6. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Jerzy Dobrodzicki - [Kraków/Kraków/Kraków] - służba garnizonowa w Krakowie
22. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Władysław Jung - [Kraków/Kraków/Kraków] - służba garnizonowa w Krakowie
VII Brygada Jazdy - gen. bryg. Konrad Grallert von Cebrow - [Kraków/Kraków/Kraków] - służba garnizonowa w Krakowie
8. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Stanisław Haller de Hallenburg - [Lwów/Lwów/Lwów] - służba garnizonowa w Lwowie
7. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Jan Romer - [Lwów/Lwów/Lwów] - służba garnizonowa w Lwowie
9. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Jan Wroczyński - [Lwów/Lwów/Lwów] - służba garnizonowa w Lwowie
III Brygada Jazdy - gen. bryg. Juliusz von Rommel - [Lwów/Lwów/Kudak] - wspomaga operację "Litwos"


IV Korpus - gen. Stanisław Szeptycki - wykonuje operację "Karakol"

10. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Stanisław Taczak - [Poznań/Poznań/Bydgoszcz] -
11. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Władysław Sikorski - [Poznań/Poznań/Łódź] -
42. Ochotnicza Dywizja Piechoty - gen. bryg. Gunther von Kluge - [Poznań/Poznań/Poznań] - służba garnizonowa w Poznaniu
X Brygada Jazdy - gen. bryg. Wiktoryn Mołochanow - [Smoleńsk/Poznań/Poznań] - służba garnizonowa w Poznaniu
I Brygada Jazdy - gen. bryg. Władysław Belina-Prażmowski - [Warszawa/Bydgoszcz/Łódź] -


ARMIA "LITWA"
gen. Stanisław Bułak-Bałachowicz

V Korpus - gen. Jan Galwidzki-Bijakowski - wykonuje operację "Noteć"

20. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Edmund Kessler - [Wilno/Wilno/Wilno] - służba garnizonowa w Wilnie
16. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Michał Diterkis - [Wilno/Wilno/Wilno] - służba garnizonowa w Wilnie
15. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Władysław Jędrzejewski - [Mitawa/Kowno/Mauryców] - wspomaga operację "Litwos"
VIII Brygada Jazdy - gen. bryg. Walter Nehring - [Mitawa/Brześć/Brześć] - służba garnizonowa w Brześciu
21. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Jozef Dowbor-Muśnicki - [Grodno/Grodno/Grodno] - służba garnizonowa w Grodnie
5. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Lucjan Żeligowski - [Homel/Homel/Homel] - służba garnizonowa w Homlu


ARMIA "POŁUDNIE"
gen. Piotr Wrangel

VI Korpus - gen. Ławr Korniłow - wykonuje operację "Litwos"

18. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Paweł Skoropadski - [Kijów/Kijów/Charków] -
14. Dywizja Piechoty - gen, bryg. Semen Petlura - [Kijów/Kijów/Kijów] - służba garnizonowa w Kijowie
39. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Eugeniusz de Henning-Michaelis - [Oczaków/Oczaków/Kudak] -
29. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Aleksiej Ewert - [Wołgograd/Mauryców/Mauryców] -
19. Dywizja Piechoty - gen, bryg. Piotr Krasnow - [Oczaków/Oczaków/Oczaków] - służba garnizonowa w Oczakowie
II Brygada Jazdy - gen. bryg. Lew Boboszko - [Kijów/Kijów/Charków] -
XI Brygada Jazdy - gen. bryg. Dytryk von Sauckien - [Wołgograd/Mauryców/Mauryców] -

VII Korpus - gen. Jewgienij Miller

31. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Wasilij Gurko - [Czerńhów/Czerńhów/Czerńhów] - służba garnizonowa w Czerńhowie
30. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Nikołaj Baratov - [Wołgograd/Wołgograd/Wołgograd] - służba garnizonowa w Wołgogradzie
32. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Włodzimierz Kislitsyn - [Astrachań/Astrachań/Astrachań] - służba garnizonowa w Astrachaniu

ARMIA "MOSKWA"
gen. armii Nikołaj Romanow

VIII Korpus - gen. Nikołaj Judenicz

33. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Aleksander Kutepow - [Moskwa/Moskwa/Moskwa] - służba garnizonowa w Moskwie
24. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Nikołaj Rumiancew - [Moskwa/Moskwa/Moskwa] - służba garnizonowa w Moskwie
26. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Aleksander Rodzjanko - [Nowogród/Nowogród/Nowogród] - służba garnizonowa w Nowogrodzie
36. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Kazimierz Sawicki - [Smoleńsk/Smoleńsk/Smoleńsk] - służba garnizonowa w Smoleńsku

IX Korpus - gen. Józef Latorośl

25. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Jurij Daniłow - [Moskwa/Moskwa/Tatarstan] - zwalcza partyzantkę
28. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Grigorij Siemionow - [Samarkanda/Samarkanda/Samarkanda] - służba garnizonowa w Samarkandzie
23. Dywizja Piechoty - gen. dyw. Mikołaj Stadnicki - [Perm/Perm/Tatarstan] - zwalcza partyzantkę
34. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Roman Ungern von Sternberg - [Michałów/Michałów/Tatarstan] - zwalcza partyzantkę
27. Dywizja Piechoty - gen. bryg. Władysław Kuszka - [Potoka/Potoka/Tatarstan] - zwalcza partyzantkę


JEDNOSTKI SAMODZIELNE:
40. Dywizja Piechoty Zamorskiej - gen. dyw. Arkadiusz Makowiecki - [Madagaskar/Madagaskar/Madagaskar] - tłumi tumult na wyspie
I Samodzielna Brygada Strzelców Zimowych - płk. Fryderyk Wilhelm von Chappuis - [Nowy Gdańsk/Nowy Gdańsk/Nowy Gdańsk] - broni Alaski
ن
Odpowiedz
#3
Mnie nigdy nie poruszały takie szczegóły, przyklepałem to bez wczytywania się Tongue
Odpowiedz
#4
Przydałby się aktualny rozdział tych jednostek...

*Spojrzenie na Czerwa*
Co może powiedzieć ludzkość dziś, ta ludzkość, która chce dowieść postępu kultury, a XX wiek postawić znacznie wyżej od wieków przeszłych. Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i – śmieszna rzecz – dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki. (...) Zabrnęliśmy, kochani moi, straszliwie. (...) Chciałem powiedzieć: zezwierzęcenie… Lecz nie! Jesteśmy od zwierząt o całe piekło gorsi! - Rotmistrz Witold Pilecki
Odpowiedz
#5
Znalazłem też na tajnym wojska adnotacje Szmera, że technologicznie stoimy gorzej od każdego państwa Ententy, lepiej natomiast od takich potęg jak Chanat Krymski i Imperium Osmańskie. Gug lak.
ن
Odpowiedz
#6
Jak wygląda sytuacja z zaopatrzeniem wojska i jego morale? Co o sytuacji myślą dowódcy? Jest jakiś plan obrony?

I, co najważniejsze, co mówi wywiad o posunięciach wroga oraz kontrwywiad o penetracji naszych szeregów?
Co może powiedzieć ludzkość dziś, ta ludzkość, która chce dowieść postępu kultury, a XX wiek postawić znacznie wyżej od wieków przeszłych. Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i – śmieszna rzecz – dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki. (...) Zabrnęliśmy, kochani moi, straszliwie. (...) Chciałem powiedzieć: zezwierzęcenie… Lecz nie! Jesteśmy od zwierząt o całe piekło gorsi! - Rotmistrz Witold Pilecki
Odpowiedz
#7
Ja jeszcze abstrahując od twoich pytań mam propozycję by rozejrzeć się za kimś kto by nam sprzedał choć trochę nowoczesnego sprzętu. Ciężarówki, artyleria - to chyba najważniejsze.
ن
Odpowiedz
#8
Z producentów mamy do wyboru UH i Le Ameryke, z tego co kojarzę z A6.
Odpowiedz
#9
Odpowiedzi na pierwsze pytania Stokłosa najchętniej przekazałby całemu rządowi.

Co do drugich pytań: najważniejszą z informacji wywiadowczych jest to, że Mołdawia i Wołoszczyzna kierują dodatkowe dywizje na południowy odcinek frontu. Kontrwywiad przez ostatnie miesiące walczył głównie z wywrotowcami wewnątrz kraju i słabo orientuje się w sytuacji wojennej. Być może potrzeba tu jakiejś większej reformy.
Odpowiedz
#10
A właśnie, może zrobimy temat do rozmów ze Stokłosą? Stawi się? Tongue
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości