Jak nazwać Lwów?
Wolne, Demokratyczne i Ludowe Miasto Lwów i jego Okręg
0%
0 0%
Lwowska Republika Demokratyczna
66.67%
bodek, ers, Kwiatek, UłanoHusarz
4 66.67%
Lwowska Rzeczpospolita Ludowa
33.33%
Ojciec Ted, pajęczyca
2 33.33%
Inne (podać w komentarzu)
0%
0 0%
Razem: 6 głosów 100%