[zakończona] Wielka Polska Narodowa (po przejściach)
#1
Warunek startu: Obsadzenie przynajmniej jednym graczem każdego z dwóch głównych obozów politycznych i przynajmniej dwóch graczy do prowadzenia rządu, czyli minimum trzech graczy.
Forma deklaracji: Umieszczenie w temacie postu zawierającego krótki opis poglądów postaci pisanej pod jeden z obozów politycznych.
Zajawka: Korona Królestwa Polskiego przetrwała zachowując swoje terytorium sprzed rozbiorów (których w tej linii czasowej nie było) i inkorporując do państwa kolejne terytoria będące dawniej lennami Rzeczpospolitej (Kurlandię, Inflanty polskie, Mołdawię). Po latach bycia protektoratem Rosji w wyniku demokratycznej rewolucji wraz z totalitarną Jugosławią zacofana Polska kierowana przez Komitet Ocalenia Narodu przekształciła międzymorze w kondominium polsko-jugosłowiańskie pod zarządem powierniczym dynastii Romanowów.

Grę rozpoczynamy z odwilżą w Koronie w związku z zmianą pokoleniową w KON z starych narodowców pragmatyków na radykalniejszą i bardziej demokratyczną młodzież, oraz wyzwoleniem Włoch.
Szkic scenariusza: https://kanciapa.pbf.net.pl/thread-658-p...ml#pid7730 (będą lekkie uzupełnienia i poprawki)
Szkic mechaniki: klasyczna, choć planuję sesję audio, lub przynajmniej na czacie i może jakieś rozwijanie mechaniki w trakcie gry, nawet mam zamiar co jakiś czas korzystać z kostki, szczególnie jeśli gracz się będzie ze mną kłócił.
Odpowiedz
#2
Jak rozumiem, pozbawienie praw chłopstwa jest w mocy? Nie wspominasz o tym w zajawce.

Dostępna partie to... nacjonaliści i nienacjonaliści, tak? Tongue
Odpowiedz
#3
Nie do końca.

System partyjny:

[Obrazek: 384d778d595ea.gif]

W wypadku dwóch pierwszych obozów politycznych opis wskazuje na główny nurt w nich. W wypadku UZ program jest dokładnie taki. Niezależni mogą mieć dowolne poglądy, ale różni komuniści dominują wśród niezależnych.
Odpowiedz
#4
Jestem wstępnie chętny, a co!
Dzisiaj wyedytuję posta i zapiszę w nim deklarację.
Co może powiedzieć ludzkość dziś, ta ludzkość, która chce dowieść postępu kultury, a XX wiek postawić znacznie wyżej od wieków przeszłych. Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i – śmieszna rzecz – dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki. (...) Zabrnęliśmy, kochani moi, straszliwie. (...) Chciałem powiedzieć: zezwierzęcenie… Lecz nie! Jesteśmy od zwierząt o całe piekło gorsi! - Rotmistrz Witold Pilecki
Odpowiedz
#5
Cytat:Ustrój: monarchia parlamentarna

Sejm składa się z 803 posłów wybranych na 4 letnią kadencję. Wybory odbywają się w okręgach jednomandatowych w dwóch turach. Sejm z Senatem, lub z królem uchwala konstytucje zwykłą większością głosów, oraz większością 3/4 przy obecności przynajmniej 3/5 składu posłów może zmieniać Ustawę generalną. Każdy kanclerz i minister powołany przez króla musi uzyskać aprobatę Sejmu.
Skład:
KON 30—50%
RC 30—50%
UZ ok. 1%
N 10—20%

Senat składa się z 180 senatorów połowa z nich (90) jest wybrana przez pokojowe konfederacje szlacheckie z czego połowa jest jednocześnie wojewodami (45). Druga połowa senatorów wybierana jest w wyborach proporcjonalnych w jednym okręgu wyborczym bez progów z przyznawaniem mandatów metodą Hare-Niemeyera.
Skład:
KON 25—35%
RC 12—20%
UZ 30—40%
N 15—25%

Król Mieszko III Romanow

Samorząd:
Równouprawnienie sejmików szlacheckich i rad narodowych. W pierwszych dominuje UZ, w drugich w zależności od województwa KON, lub RC.
Odpowiedz
#6
Jaka partia lub partie obecnie tworzą rząd?
Odpowiedz
#7
KON. Rząd mniejszościowy ze wsparciem kilku niezależnych nacjonalistów i UZ.
Odpowiedz
#8
Jeszcze parę pytań, zanim bym podjął decyzję (chciałbym też zobaczyć, gdzie pójdzie przynajmniej jeden inny gracz, domyślam się że Husarz).

1. Jak właściwie działają cenzusy zawodowe? Każdy, kto jest rolnikiem i nie jest szlachcicem, nie może głosować? Czy w takim razie można głosować będąc bezrobotnym? Tongue
2. Na ile mocne są związki KON z tronem? Czy jest poparcie dla modelu a la Franco/Mussolini irl?
3. Czy mamy kierować się tą mapą? https://i.imgur.com/7ZrXd8y.jpg
Odpowiedz
#9
1) Głosują osoby, których zawód jest wymieniony na liście zawodów mających prawo do głosowania. Na liście nie ma bezrobotnych, służących, prostytutek, wróżek, rolników, oraz zawodów w których dominują Żydzi (grabarze, krawcy, farmaceuci), oraz Niemcy (browarnicy, bednarze). Miękkimi i nieoficjalnymi metodami podział narodowości w zawodach jest z pokolenia na pokolenie coraz silniejszy.
2) Tron praktycznie jest w upadku. Utrzymuje się wraz z UZ głównie ze względu na umowy polityczne poprzedniego pokolenia narodowców z tronem i ziemiaństwem.
3) Wymagałaby ona jednak poprawek. Po pierwsze zakładałem, że Kurlandia, większa część Inflant i Hospodarstwo mołdawskie wrócą do Polski w efekcie będziemy mieli malutką linię brzegową nad Morzem Czarnym.
Odpowiedz
#10
4. Co do 1., jaka jest oficjalna legitymizacja cenzusu?
5. Jaka część ogółu ludności jest niepolska? Jaka część wśród chłopów?
Nie pytam koniecznie o dokładne info, chciałbym wiedzieć ogólnie.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości