[IN GAME] 21 posiedzenie rządu
#91
Hławankowski
Szkoda, że parlamentaryzm nie cieszy się już takim szacunkiem w tym kraju... W takim razie sugeruję przynajmniej drogę podwójną, jak z prawem o poborze. Przecież nie chodzi tylko o to, że król się zgodził, ale że naród się zgodził.
Odpowiedz
#92
Ja, Pióro

Myślałem, że to oczywiste, na przyszłość będę się wyrażał jaśniej. Wobec powyższego, proszę o przesłanie projektu dekretu do króla.

og Szmer, Wisznu mogę prosić? og

A co do ewakuacji rządu, proponuje wszystkie duże zasoby jak np archiwa, skarb przenieść do Moskwy by ciągle tego nie przerzucać, a sam rząd gdzieś bliżej np do Kaługi czy Smoleńska.
Odpowiedz
#93
Ja, Pióro

Oto projekt dekretu o uwłaszczeniu ziemi. Starałem się stworzyć by z jednej strony wypełniał postanowienia zawartego porozumienia, a z drugiej by doprowadził do powstanie gospodarstw rodzinnych oraz uniknięcia rozdrobnienia gruntów.

Cytat:Dekret o posiadaniu i własności ziemi rolnej
1. Na terenach objętych postanowieniami niniejszego dekretu uznaje się za posiadaczy w dobrej wierze, osoby które objęły w posiadanie ziemię rolną, którą dotychczas dzierżawiły.
2. Po zgłoszeniu się do właściwego Sądu i dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, osoby o których mowa w punkcie 1 zostaną prawowitymi właścicielami nieruchomości rolnych.
3. Dotychczasowi właściciele zachowają własność nieruchomości mieszkalnych wraz z przyległościami takimi jak oficyny, parki, lamusy i tym podobne. Dotychczasowy właściciel zachowa także własność przynajmniej 15 ha ziemi rolnej, o ile tyle posiadał przed wejściem w życie dekretu.
4. W wyniki postanowień niniejszego dekretu, osoby mogą nabyć własność maksymalnie 15 ha ziemi rolnej. Osoby które nabędą ziemię nie będą mogły jej zbyć w ciągu 8 lat od dnia wpisu w księdze wieczystej. Gospodarstwa rolne stworzone w wyniku postanowień niniejszego dekretu mogą być dziedziczone jedynie przez osoby pracujące przy produkcji rolnej, a wyniku podziału wśród spadkobierców nie mogą powstać gospodarstwa mniejsze niż 5 ha.
5. Rząd sporządzi projekt ustawy regulujący sposób wypłaty godziwych odszkodowań dotychczasowym właścicielom.
6. Postanowienia niniejszego dekretu obejmują jedynie majątki znajdujące się na terenie objętym prawodawstwem o nadzwyczajnej organizacji administracji na terenach Rad Ludowych. Rady Ludowe które w ciągu miesiąca od dnia opublikowania niniejszego dekretu, nie podpiszą porozumienia z Rządem stracą możliwość skorzystania z jego zapisów.
7. Dekret wchodzi w życie natychmiast.
Odpowiedz
#94
Ja, Pióro

Hmmm?
Odpowiedz
#95
von Strachwitz

Za, jeśli zostanie wniesiona poprawka określająca pozostanie w rękach dotychczasowych właścicieli 25 ha ziemi oraz ograniczenie kupna do 40ha. 15 to za mało by prowadzić nowoczesne, dochodowe gospodarstwo rolne. Nawet chłopom nie powinniśmy gotować takiego losu, w dwa pokolenia moskiewska wieś będzie przeludniona i biedna. Polityka rządu nie może w tej materii być tak krótkowzroczna. Musimy znaleźć kompromis między walką z biedą i dużym odsetkiem chłopów bezrolnych a rolnictwem nisko-powierzchniowym.

Dziękuję za uwagę.
ن
Odpowiedz
#96
Ja, Pióro


Po zastanowieniu bym przystał na propozycję stworzeniu gospodarstw maksymalnie 20 ha i tyle też pozostawienie właścicielom oraz wprowadzić zakaz dzielenia gospodarstw na drobniejsze niż 10 ha. Moim zdaniem pozwoli to na stworzenie warstwy średnich właścicieli ziemskich oraz zmusi część osób do miast. 20 ha to już przyzwoita wielkość gospodarstwa, a działki 40 ha są zdecydowanie zbyt duże i spowoduje walkę pomiędzy bezrolnymi chłopami, a nowymi posiadaczami. Skoro już przeprowadzamy uwłaszczenie, to załatwmy kilka spraw przy okazji i rozwiążmy nieco problem bezrolnych.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości