[zawieszona] Wielowódstwo
#51
Nie zależy mi to jest bardzo wstępne. Wiele mogę zmienić. Zastanawiam się również czy dobrze by tyle czasu minęło, ale chyba nie ma wyjścia, bo inaczej trudno uzasadnić, że wojewodowie wiedzą, że w Rosji źle się dzieje i muszą liczyć na siebie.
[size=8pt]I przyszli ci wszyscy Braniccy, Potoccy, Radziwiłłowie i mnóstwo innych do Cesarza Rosji, padli na kolana przed nim i mówili: „Ratuj nas Najjaśniejszy Panie przed tym parweniuszem korsykańskim.” Cesarz wzruszył się do łez na ten widok i tak im odpowiedział: „Nie bójcie się moi bracia w Chrystusie. Czyż Bóg nie jest po naszej stronie?”[/size]<br /><br />„Dzieje umierania polskiego” autor nieznany
Odpowiedz
#52
No to mi by się widział bardziej dyktator wojskowy z wizją nowej republiki oligarchicznej. Jego zapędy carskie mogłyby się już ujawniać w eventach.

Co do czerwonych, swego czasu się tym strasznie interesowałem i gdyby patrzeć czysto historycznie, to powinni być bolszewicy (Lenin), mienszewicy i eserowcy. Pierwsze dwie grupy to dwie rozłamowe frakcje SDPRR (partia bardziej marksistowska, uznaje, że Rosja musi przejść do komunizmu przez etap kapitalizmu, chociaż Lenin uważa, że może on być bardzo krótki i pro forma), druga jest bodaj najpopularniejsza zwłaszcza wśród chłopstwa, chce komunizmu od razu i chętniej stosuje środki typu zamachy.

Raczej nie ma sensu tego odzwierciedlać w grze dokładnie, ale dobrze byłoby się z grubsza oprzeć na tym stanie. Trocki to był historycznie wolny strzelec, który pod bolszewików się podczepił chyba dopiero podczas I w.ś. i samodzielnie jakiegoś większego znaczenia nie ma. IMO fajne byłoby ostateczne zdominowanie rewolucji przez eserowców Tongue No i chcemy SDKPiL w Polszcze.
Odpowiedz
#53
Ja też wolałbym narodnicką rewolucję niż bolszewicką.

Cytat:Sytuacja w Rosji

Od początku XX wieku gospodarka rosyjska stała na granicy kryzysu. Budząca się świadomość społeczeństwa i poparcia elit intelektualnych dla praw najuboższych obywateli osłabiała cały dotychczasowy system rządów. Ostateczny cios przyniosła wojna z Japonią. 22 stycznia 1905 roku 200 tysięczna pokojowa demonstracja prowadzona przez prawosławnego duchownego Gieorgija Gapona w kierunku Pałacu Zimowego, gdzie oficjalnie przebywał Car. Została ona krwawo stłumiona przez wojsko. Dzień ten został nazwany krwawą niedzielą. Gdy dwa tygodnie później okazało się, że car przebywa w Odessie nielegalna organizacja socjalistyczna Czerwona Pięść wywołała zamieszki i demonstracje w mieście. W czasie próby wyjazdu z miasta Car wraz z rodziną został zamordowany 4 lutego 1905 roku w sobotę. W niedzielę następnego dnia doszło do zamachu bombowego w którym zmarł siostra cara Olga Aleksandrowna Romanowa. Następca tronu Michał Aleksandrowicz Romanow nie przebywał w tym czasie w Rosji i przekazał, że nie ma zamiaru wracać do kraju. W tej sytuacji Patriarcha moskiewski ogłosił Imperatorem Spirydiona Iwanowicza Putina. Ten ogłosił stworzenie Rady Konsultacyjnej przy Carze i oktrojowanie konstytucji do końca roku. 6 grudnia opracowana konstytucja przez przedstawicieli organizacji politycznych, przedstawicieli wojska, administracji i Cerkwi została oktrojowana i ogłoszono wybory 1 lutego nowego roku. Ze względu na zawarte w konstytucji cenzusy rozpoczęły się demonstracje. Rząd oparty na sojuszu dawnych elit z Kadetami stracił poważanie wśród sojuszników, oraz w Polsce. Szczególnie, że wszyscy już wiedzą o mobilizacji japońskiej armii i nieuchronnym ataku na jeszcze niedawne Imperium.

Złagodziłem i nie wiadomo dokładnie czy Putin okaże się liberałem, czy też powróci do metod carskich.
[size=8pt]I przyszli ci wszyscy Braniccy, Potoccy, Radziwiłłowie i mnóstwo innych do Cesarza Rosji, padli na kolana przed nim i mówili: „Ratuj nas Najjaśniejszy Panie przed tym parweniuszem korsykańskim.” Cesarz wzruszył się do łez na ten widok i tak im odpowiedział: „Nie bójcie się moi bracia w Chrystusie. Czyż Bóg nie jest po naszej stronie?”[/size]<br /><br />„Dzieje umierania polskiego” autor nieznany
Odpowiedz
#54
Jeśli mam odpisać, to mi się podoba z wyjątkiem cara Putina. Ja bym zrobił z niego "tylko" regenta, tak jak wspominałem.
Odpowiedz
#55
Jak również lubię Putina to widziałbym jego pseudoprzodka bardziej w roli ogarniętego rządzą władzy lecz również pragmatycznego regenta/kanclerza.
ن
Odpowiedz
#56
Ten tytuł ma tylko zapewniać roszczenia do zachowania swoich uprawnień w Polsce. Nie będzie chodził w koronie i nosił się w gronostajach.
[size=8pt]I przyszli ci wszyscy Braniccy, Potoccy, Radziwiłłowie i mnóstwo innych do Cesarza Rosji, padli na kolana przed nim i mówili: „Ratuj nas Najjaśniejszy Panie przed tym parweniuszem korsykańskim.” Cesarz wzruszył się do łez na ten widok i tak im odpowiedział: „Nie bójcie się moi bracia w Chrystusie. Czyż Bóg nie jest po naszej stronie?”[/size]<br /><br />„Dzieje umierania polskiego” autor nieznany
Odpowiedz
#57
Ale skoro jest regentem, to powinien mieć wszystkie uprawnienia cara, więc także i prawa w Polsce. Tak mi się wydaje.

BTW, ile chcesz zachować z "mechaniki ostatniego Ante"? Będzie czakra na przykład? Big Grin Przy takim bipolaryzmie mogłaby się nawet dobrze sprawdzać (tzn. zależnie od stabilności województwa ułatwienia ma wojewoda albo rewolucja).
Odpowiedz
#58
Postaram się możliwie dużo, ale powiem szczerze, że nienawidzę mechanik.
[size=8pt]I przyszli ci wszyscy Braniccy, Potoccy, Radziwiłłowie i mnóstwo innych do Cesarza Rosji, padli na kolana przed nim i mówili: „Ratuj nas Najjaśniejszy Panie przed tym parweniuszem korsykańskim.” Cesarz wzruszył się do łez na ten widok i tak im odpowiedział: „Nie bójcie się moi bracia w Chrystusie. Czyż Bóg nie jest po naszej stronie?”[/size]<br /><br />„Dzieje umierania polskiego” autor nieznany
Odpowiedz
#59
Cytat:Panteon Wielkich Polaków

Król Seweryn I uważany przez dużą część Polsków za największego ze zdrajców. Jedyny król mianowany na stanowisko na podstawie umowy międzynarodowej. Jego wybór został i to dość entuzjastycznie zalegalizowany przez wolną elekcję ze względu na silne poparcie biskupów i Radziwiłłów. W czasie jego rządów Polska zaczynała zmieniać się w kraj gigantycznych ordynacji, których statusy pochodzą z tego okresu. Znany jest również z miłości do języka rosyjskiego i ostentacyjnych praktyk pokutnych szczególnie w czasie Wielkiego Postu. Zamordowany podczas Wielkiego Wieszania będącego efektem apelów i obietnic Konfederacji Częstochowskiej dotyczących autonomii miast i pozycji mieszczaństwa w pokonfederacyjnej Polsce. Zdarzenie to mocno dzieli Polaków. Wielu oburza fakt zabicia Króla, a inni widzą w tym zaczątek kształtowania się świadomości narodowej. Szlachta, która wzbogaciła się w czasie rządów Seweryna określana jest magnaterią tabaczną, gdyż wzbogaciła się na podstawie pełnomocnictw cesarskich dotyczących zarządzania monopolem tabacznym. Określenie „magnat tabaczny” jest jednym z najbardziej niepochlebnych. Wśród szlachty i magnaterii jest to pogardliwe określenie zbliżone do znaczenia określeń takich jak półinteligent, łżeintelektualista, „malowany” szlachcic. Wśród ludu oznacza sługusa rosyjskiego, kompradora. Król Seweryn przeszedł do wielu przysłów. „Godny Króla Seweryna” oznacza tyle co bezczelny zdrajca, niegodny zaufania.

Prymas Michał Poniatowski zwolennik rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego, „piąta kolumna” w kręgach władz za króla Seweryna I. Zasłynął jako racjonalizator ekonomii majątków kościelnych. Pod koniec 1780 roku został Prymasem Polski. Uosabia absolutum dominium ze względu na krwawą rozprawę z mieszkańcami Warszawy (rzeź warszawska w 1781 roku) symbolicznie będącą zakończeniem wojny domowej. Po zostaniu w 1782 roku kardynałem powszechnie określany Krwawym Kardynałem. Czas jego rządów mimo zwiększenia zależności od Rosji i utrzymywania się przy władzy siłą rosyjskich bagnetów jest przez wielu ludzi oceniany pozytywnie ze względu na reformy gospodarcze i rozwój przemysłu w Polsce. Środowiska zachowawczo-katolickie bardziej podkreślają jego dyktatorskie zapędy (mówią o dyktaturze prymasowskiej), a entuzjaści oświecenia mówią o długim bezkrólewiu i podkreślają jego zasługi w zbudowaniu podstaw pod rozwój (przynajmniej) ekonomiczny kraju.

Prymas Charles-Maurice de Talleyrand najsłynniejszy dyplomata Prymas Polski w latach 1806 – 1838 z jednej strony wraz z Napoleonem znany jako twórca niezależnego od Rosji Królestwa Polskiego (odrębność Wielkiego Księstwa Litewskiego zlikwidowana) i jego liberalnej konstytucji, oraz osoba przywracająca na tron „dobrych Sasów”. Z drugiej strony agent rosyjski i działający na rzecz stosunków francusko-rosyjskich niby polski przedstawiciel na Kongresie Wiedeńskim, a po nim zainteresowany głównie ściąganiem haraczu z archidiecezji gnieźnieńskiej. Choć podziwiany za geniusz oceniany raczej źle. Dla osób raczej akceptujących panowanie rosyjskie jest symbolem złego i dwulicowego Zachodu.

Henryk Rzewuski pisarz uznany za najwybitniejsze polskie pióro. Zwolennik myśli hrabiego Josepha de Maistre. Autor licznych gawęd szlacheckich, pamiętników, powieści epistolarnych i dramatów. Na całym świecie znany jako osoba, która najwięcej zarobiła piórem. Część jego prac prawdopodobnie jest innego autorstwa.

Adam Mickiewicz poeta będący apologetą dawnego ustroju polski, ale zwracający sytuację na konieczność harmonijnych stosunków z chłopstwem i Żydami. Badacz kultury ludowej, znawca mitologii, Talmudu i ezoteryk. Jego pogardliwy stosunek do Rosji i jej kultury i bardzo pozytywny do ludności kresowej wzmacniał poczucie jej odrębności.

Juliusz Słowacki uznany za najbardziej z wywrotowych polskich pisarzy. Krytyk polskości, gorący zwolennik niepodległości, autor dramatów których głównym wątkiem było zabijanie złych tyranów, lub cierpienie katuszy z ich rąk. Wygnany z kraju za dramat o Wielkim Wieszaniu w którym dodał „małżeństwo republikańskie” Cesarza Rosji i Papieżycy co uznano za wezwanie do zamachu na Cesarza i władze Polski podróżował. Jego powieści podróżnicze zdobyły dość dużą popularność. Bardzo popularny w kręgach wywrotowych, ale czytany przez wszystkich.

Witold Ślepowroński wojewoda mazowiecki początkowo podróżnik i badacz Syberii. Zwolennik zniesienia poddaństwa chłopów, czyli stanu istniejącego w Królestwie Polskim (pełna własność ziemi dla szlachty, ale w zamian za zniesienie poddaństwa chłopów). Najbardziej osobliwym dla ówczesnych była jego idea rekompensaty dla uwolnionego włościaństwa za stracone prawa do ziemi od ziemian. Po otrzymaniu od Cesarza Rosji województwa mazowieckiego przekonywał do swojej reformy senatorów i szlachtę. Śmierć Króla uznał za dobry moment do wzburzenia buntu i następnie rewolucji. Wypędził z Mazowsza Rosjan i Żydów, oraz wprowadził swój program zmiany stosunków na wsi. Upadek buntu pod koniec 1848 roku miało znaczący wpływ na charakter powstania sandomierskiego, a sam Ślepowron został w czasie powstania sandomierskiego uwolniony z aresztu. Nie przyłączył się jednak do w dużym stopniu chłopskiej i mieszczańskiej rebelii co zwiększyło przekonanie w ludzie, że nawet dobry wojewoda nie jest prawdziwym Polakiem.

Wydaje mi się, że kalendarium i przedstawienie jak są widziane najważniejsze postacie historyczne powinno wystarczyć jeśli chodzi o historię. Resztą umieszczę w przyszłości w postaci katechizmu, czyli pytanie pogrubione, a pod nim moja odpowiedź.
[size=8pt]I przyszli ci wszyscy Braniccy, Potoccy, Radziwiłłowie i mnóstwo innych do Cesarza Rosji, padli na kolana przed nim i mówili: „Ratuj nas Najjaśniejszy Panie przed tym parweniuszem korsykańskim.” Cesarz wzruszył się do łez na ten widok i tak im odpowiedział: „Nie bójcie się moi bracia w Chrystusie. Czyż Bóg nie jest po naszej stronie?”[/size]<br /><br />„Dzieje umierania polskiego” autor nieznany
Odpowiedz
#60
Dobrze by było gdybyś to wszystko pozbierał w jeden nowy temat.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości