[zakończone] Ante Nord
#11
Nie będę proponował katolickiego państwa wyznaniowego i pchał luteran w ramiona lewicy. Wolę siedzieć po lewej stronie bagna i oburzać się na wszystkich i wszystko, a szczególnie na podatki i spadki.
[size=8pt]I przyszli ci wszyscy Braniccy, Potoccy, Radziwiłłowie i mnóstwo innych do Cesarza Rosji, padli na kolana przed nim i mówili: „Ratuj nas Najjaśniejszy Panie przed tym parweniuszem korsykańskim.” Cesarz wzruszył się do łez na ten widok i tak im odpowiedział: „Nie bójcie się moi bracia w Chrystusie. Czyż Bóg nie jest po naszej stronie?”[/size]<br /><br />„Dzieje umierania polskiego” autor nieznany
Odpowiedz
#12
Jako katoprawica miałbyś swój żelazny elektorat, czego partia sprzeciwu na wszystko może nie zapewniać. Nie uznaję też twojej dotychczasowej wizji za lewicową, ale poczekam na finalny opis Tongue
Odpowiedz
#13
Cytat:Bezpartyjny Blok Wspierania Gubernatora - utworzony w 1934 r. jako islandzki oddział BBWR. Miał stanowić polityczne zaplecze obozu władzy na wyspie. Po decyzji Walerego Sławka o rozwiązaniu BBWR przekształcony w niezależną organizację polityczną. Po dwóch latach sprawowania władzy, BBWG przegrał wybory w 1936 r. Obecnie w koalicji rządowej w związku z napięciem na arenie międzynarodowej.

W polityce zagranicznej BBWG opowiada się za sojuszem Francją i popiera stanowisko Józefa Becka odnośnie hitlerowskich żądań względem Polski. Opowiada się za solidaryzmem społecznym jako podstawą ustroju ekonomiczno-społecznego, silnym związkiem z metropolią, odrzuceniem koncepcji trójpodziału władzy, ale sprzeciwia przejawom dyskryminacji wobec mniejszości etnicznych.
Odpowiedz
#14
Jedno wymaga wyjaśnienia: BBWG prawdopodobnie cały czas uczestniczył w strukturach władzy, bo skład tych struktur jest w pełni uznaniowy wedle decyzji gubernatora. Przegrywane wybory oznaczają jedynie rząd mniejszościowy, w stu procentach do zrealizowania w naszym ustroju Tongue

Jak twoja partia zapatruje się na kwestię obywatelstwa polskiego dla mniejszości?
Odpowiedz
#15
A co mi tam. Spróbuję pograć.

Cytat:FNI - Front Niezależności Islandii: Założona w 1937 przez Sławomira Koska. Zrzesza ludzi pragnących większej autonomii Islandii. W samej partii są dwa obozy: Autonomiczny, który chce dążyć do autonomii na wzór Śląska oraz Niepodległościowy, pragnący pełnej niezależności państwowej. Postuluje także zrównania praw autochtonów z Polakami i utworzenia Narodu Islandzkiego. W związku z napiętą sytuacją międzynarodową Obóz Niepodległościowy zdobywa coraz większe poparcie wewnątrz partii.? Co ciekawe oba ugrupowania upatrują Koska jako przywódcę partii i nie są skore do zmiany na tym stanowisku.
FNI nie posiada jednolitych planów polityki zagranicznej.

Jak mniemam sytuacja międzynarodowa jest równie napięta jak w realu i zaczniemy o włos od wojny?
Odpowiedz
#16
Słusznie mniemasz.

Kosek jest Polakiem czy spolonizowanym autochtonem?
Odpowiedz
#17
Partia Jednostki - utworzona w 1933 roku wywodzi się z Klubu Atomistów Społecznych w którym udzielali się liberałowie, anarchoindywidualiści, anarchiści, oraz dystrybutyści i opiera się na autorytecie twórcy klubu profesora filozofii Iksa Igrekowskiego próbującego zaproponować syntezę różnych wolnościowych poglądów w jeden program. Po jego śmierci w 1934 roku poparcie dla programu wiązało się z przywiązaniem do niego.

Głównymi założeniami programu jest oparcie wszystkich dochodów państwa na jednym podatku pobieranym od wartości gruntu i licytacji mienia pozostawionego przez obywateli po ich śmierci. Środki te powinny być przeznaczone na edukacje, sierocińce, policję, sądy, władze centralne, oraz czasowo dyplomację i niewielką armię. Partia sprzeciwia się wszelkiej własności kolektywnej (szczególnie spółkom posiadającym osobowość prawną), działalności charytatywnej (którą uważa za wymuszoną przez społeczeństwo i niezgodną z naturalnym egoizmem, a w związku z tym również szkodliwą), oraz monopolom państwowym i prawnym (broń, prawa własności intelektualnej, prawa autorskie, patenty, banki, szczególnie bankowość centralna, itd.). Przed realizacją tego programu przewiduje się uwłaszczenie największych majątków osób fizycznych i wszystkich majątków osób prawnych, by zaprowadzić możliwie szybko stan dość nieznacznych różnic w posiadanym przez obywateli majątku. Ideałem jest człowiek samozatrudniony wolny od wyobcowania związanego z podziałem pracy.

W sferze obyczajowej postuluje libertynizm. Człowiek może zrobić dowolny użytek z własnego życia dokonując czyny, które wydają się niedopuszczalne według promowanej przez zawistnych moralistów moralności niewolniczej o ile tylko nie są zamachem na życie innej osoby, lub środków koniecznych do podtrzymywania tego życia. Wszelkie zakazy państwa w tym zakresie mają być zniesione.

W sferze ustrojowej partia popiera stałą demokratyzację ustroju, oraz ograniczanie państwa do niezbędnego minimum.

W stosunkach zagranicznych postuluje likwidację wszystkich armii i rozpoczęcie nowego pokojowego ładu świata.
[size=8pt]I przyszli ci wszyscy Braniccy, Potoccy, Radziwiłłowie i mnóstwo innych do Cesarza Rosji, padli na kolana przed nim i mówili: „Ratuj nas Najjaśniejszy Panie przed tym parweniuszem korsykańskim.” Cesarz wzruszył się do łez na ten widok i tak im odpowiedział: „Nie bójcie się moi bracia w Chrystusie. Czyż Bóg nie jest po naszej stronie?”[/size]<br /><br />„Dzieje umierania polskiego” autor nieznany
Odpowiedz
#18
W 1933 roku Islandia jeszcze nie należała do Polski.

Prof. Igrekowski musi mieć faktycznie występujące imię i nazwisko.
Odpowiedz
#19
Partia powstała w Polsce. Po prostu tutaj miała sukcesy wyborcze. Nazwisko jest oczywiście tymczasowe.
[size=8pt]I przyszli ci wszyscy Braniccy, Potoccy, Radziwiłłowie i mnóstwo innych do Cesarza Rosji, padli na kolana przed nim i mówili: „Ratuj nas Najjaśniejszy Panie przed tym parweniuszem korsykańskim.” Cesarz wzruszył się do łez na ten widok i tak im odpowiedział: „Nie bójcie się moi bracia w Chrystusie. Czyż Bóg nie jest po naszej stronie?”[/size]<br /><br />„Dzieje umierania polskiego” autor nieznany
Odpowiedz
#20
Rozumiem, że wiąże się to z intensywną emigracją zwolenników owej partii tam, gdzie mają szansę realizacji.

PYRALGINA przyjęty.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości