Poddziały w "CBC | Instytucje państwowe"
  Dział Wątków Postów Ostatni post
Dział nie zawiera nowych postów Wojsko Polskie
Wojsko podlega ministrowi wojny, mianowanemu przez króla (w czasie wojny zastępuje go Wódz Naczelny). Przez to uważane jest za związane bardziej z monarchią i z gospodarczo-biurokratycznymi układami, niż z rządami parlamentarnymi. Stanowi w pewnej mierze samodzielną siłę polityczną.
Moderowane przez: CBC | Wojsko
0 0
Nigdy
Dział nie zawiera nowych postów Urząd Planowania Gospodarczego
Utworzony w 1919 r. UPG ma dość szerokie kompetencje oficjalne i jeszcze szersze wpływy zdobyte przez rozmaite uzusy. Przede wszystkim planuje państwowe inwestycje i wydaje pozwolenia dotyczące okręgów rozwoju w Rosji. Może przyznawać okresowe przywileje podatkowe. Czasem wtrąca się w zarządzanie wielkimi zakładami w interesie robotników. Poza tym prowadzi skup i dystrybucję pewnych towarów (takich jak płody rolne na Kresach) oraz zarządza państwowymi monopolami.

Prezesa UPG wybiera Izba Poselska na dwuletnią kadencję. Sprawy polityczne ustala się z ministrami gospodarczymi (np. skarbu, rolnictwa, przemysłu).
Moderowane przez: CBC | Urząd Planowania
0 0
Nigdy
Dział nie zawiera nowych postów Główny Urząd Bezpieczeństwa
Istniejąca od XIX wieku instytucja skupiająca wywiad, kontrwywiad i policję polityczną, podległa ministerstwu policji. Co prawda lata największej "świetności" ma już dawno za sobą, ale nadal budzi lękliwy respekt i niechęć w sceptycznych wobec rządu kręgach. Obecnie o GUB najczęściej słychać w kontekście walki ze światowym komunizmem.
0 0
Nigdy
Dział zawiera nowe posty Sejm Królestwa Polskiego
Sejm składa się z trzech stanów sejmujących: Izby Poselskiej, która co roku wymienia 1/3 składu w wyborach, Senatu składającego się z dożywotnich nominatów królewskich, oraz z króla.
Poddziały: IP: Debaty, IP: Głosowania, IP: Organizacja i kuluary, Senat
23 203 Marszałek Sejmu
10.08.2014 14:02
przez Czerwony
Dział zawiera nowe posty Rząd Jana Kucharzewskiego
Rząd Kucharzewskiego powstał 16 kwietnia 1942 r. na fali oburzenia po ujawnieniu przez "Kurier Warszawski" rewelacji o nieprawidłowościach we władzy i w okręgach rozwoju w Rosji. W Izbie Poselskiej oparciem rządu stały się ZOL i Robochłop, które ustaliły podział tek w błyskawicznych nocnych negocjacjach. Mimo to w skład gabinetu weszli, głównie z ministerstw senackich i królewskich, przedstawiciele LAP i bezpartyjni.
4 10 Ministerstwo Spraw Zagran...
28.07.2014 19:57
przez bodek
Dział nie zawiera nowych postów Król Wilhelm III
Król Wilhelm III Hohenzollern panuje od 1933 roku. Zwykle przebywa w Berlinie. W Warszawie spędza około 2-3 miesięcy w roku, bardzo ożywiając życie towarzyskie stolicy. Do polityki wtrąca się rzadko i zwykle za pośrednictwem kilku znanych senatorów z arystokracji.
0 0
Nigdy