Poddziały w "CBC | Instytucje państwowe"
  Dział Wątków Postów Ostatni post
Wojsko Polskie
Wojsko podlega ministrowi wojny, mianowanemu przez króla (w czasie wojny zastępuje go Wódz Naczelny). Przez to uważane jest za związane bardziej z monarchią i z gospodarczo-biurokratycznymi układami, niż z rządami parlamentarnymi. Stanowi w pewnej mierze samodzielną siłę polityczną.
Moderowane przez: CBC | Wojsko
0 0
Nigdy
Urząd Planowania Gospodarczego
Utworzony w 1919 r. UPG ma dość szerokie kompetencje oficjalne i jeszcze szersze wpływy zdobyte przez rozmaite uzusy. Przede wszystkim planuje państwowe inwestycje i wydaje pozwolenia dotyczące okręgów rozwoju w Rosji. Może przyznawać okresowe przywileje podatkowe. Czasem wtrąca się w zarządzanie wielkimi zakładami w interesie robotników. Poza tym prowadzi skup i dystrybucję pewnych towarów (takich jak płody rolne na Kresach) oraz zarządza państwowymi monopolami.

Prezesa UPG wybiera Izba Poselska na dwuletnią kadencję. Sprawy polityczne ustala się z ministrami gospodarczymi (np. skarbu, rolnictwa, przemysłu).
Moderowane przez: CBC | Urząd Planowania
0 0
Nigdy
Główny Urząd Bezpieczeństwa
Istniejąca od XIX wieku instytucja skupiająca wywiad, kontrwywiad i policję polityczną, podległa ministerstwu policji. Co prawda lata największej "świetności" ma już dawno za sobą, ale nadal budzi lękliwy respekt i niechęć w sceptycznych wobec rządu kręgach. Obecnie o GUB najczęściej słychać w kontekście walki ze światowym komunizmem.
0 0
Nigdy
Sejm Królestwa Polskiego
Sejm składa się z trzech stanów sejmujących: Izby Poselskiej, która co roku wymienia 1/3 składu w wyborach, Senatu składającego się z dożywotnich nominatów królewskich, oraz z króla.
Poddziały: IP: Debaty, IP: Głosowania, IP: Organizacja i kuluary, Senat
23 203 Marszałek Sejmu
10.08.2014, 15:02
przez Czerwony
Rząd Jana Kucharzewskiego
Rząd Kucharzewskiego powstał 16 kwietnia 1942 r. na fali oburzenia po ujawnieniu przez "Kurier Warszawski" rewelacji o nieprawidłowościach we władzy i w okręgach rozwoju w Rosji. W Izbie Poselskiej oparciem rządu stały się ZOL i Robochłop, które ustaliły podział tek w błyskawicznych nocnych negocjacjach. Mimo to w skład gabinetu weszli, głównie z ministerstw senackich i królewskich, przedstawiciele LAP i bezpartyjni.
4 10 Ministerstwo Spraw Zagran...
28.07.2014, 20:57
przez bodek
Król Wilhelm III
Król Wilhelm III Hohenzollern panuje od 1933 roku. Zwykle przebywa w Berlinie. W Warszawie spędza około 2-3 miesięcy w roku, bardzo ożywiając życie towarzyskie stolicy. Do polityki wtrąca się rzadko i zwykle za pośrednictwem kilku znanych senatorów z arystokracji.
0 0
Nigdy