Poddziały w "CBC | Partie i organizacje polityczne"
  Dział Wątków Postów Ostatni post
Komitet Niezależnych Socjalistów (KNS)
Oficjalnie luźne zgrupowanie radykalnej lewicy, nieoficjalnie jawna odnoga komunistycznego podziemia. Istnieje od 1915 r. i wywodzi się od socjalistów, którzy do końca sprzeciwiali się udziałowi Polski w wojnie światowej.
Moderowane przez: CBC | KNS
1 2 Działalność KNS
09.08.2014, 09:52
przez Kwiatek
Polska Demokratyczna Partia Robotników i Chłopów (PDP Robo-Chłop)
Antykomunistyczna partia, skupiająca socjaldemokratów, lewicowych ludowców i demokratyczne odłamy narodowości niepolskich. Głosi program tolerancyjnego, demokratycznego państwa dobrobytu. Za pośrednictwem prężnych związków zawodowych uwikłana w etatystyczno-kartelowy system gospodarczy. Bliźniaczka pruskiej SPD, z którą ściśle współpracuje. Istnieje od 1919 r., kiedy zjednoczyły się PPS, PSL-Wyzwolenie i mniejsze partie.
Moderowane przez: CBC | Robochłop
2 3 Działalność
31.07.2014, 14:48
przez Lucyfer
Liga Akcji Patriotycznej (LAP)
Centrowa partia prorządowa, prowojskowa i proprzemysłowa, popierająca etatyzm i ekspansjonizm. Silnie związana ze związkami kombatantów wojny światowej i pruskiej wojny domowej, wyznająca tradycyjnie kult feldmarszałka Piłsudskiego. W stosunku do nie-Polaków promuje koncepcję pragmatycznego państwa ponadnarodowego. Powiązana z podobnymi środowiskami, także konserwatywnymi, w Berlinie. Założona w 1917 roku.
Moderowane przez: CBC | LAP
Poddziały: Tajne LAP
8 79 Zawadzki - LAP
09.08.2014, 22:44
przez Szmer
Zjednoczony Obóz Ludowy (ZOL)
Partia prawicowo-ludowa, odwołująca się do koncepcji niechętnego Prusakom myśliciela narodowego, Romana Dmowskiego. W praktyce stawia się na antykomunizm, odwołania do katolickiej tradycji i kapitalizm drobnych posiadaczy (i rozbicie obecnych układów gospodarczych). Generalnie opowiada się za asymilacją narodowości niepolskich i wydzieleniem satelickich państewek na wschodzie tej części ich populacji, której nie da się zasymilować (dotyczyć ma to też Żydów). Istnieje od 1908 roku.
Moderowane przez: CBC | ZOL
1 1 ZOL - Informacje
21.07.2014, 16:56
przez Czerwony
Planktoniarze 0 0
Nigdy
Tajne fora
0 0
Nigdy